Artiklar
  I samband med Kiel marathon fick några medlemmar ta emot utmärkelser av Christer Svensson på färjan hem:
 - Björn Porsedrud fick ta emot standar för 25 lopp
 - Eva Porserud fick ta emot diplom för 5 lopp
 - Åsa Hällstorp fick ta emot diplom för 5 lopp
 - Anne Sundberg fick ta emot diplom för 5 lopp
 - Anette Kroon fick ta emot diplom för 5 lopp
 - Yudith Hernandez fick ta emot diplom för 5 lopp
 - Jenny Jansson fick ta emot diplom för 5 lopp

 

Björn Porserud tar emot standar för 25 lopp av Christer Svensson
Åsa Hällstorp tar emot dipliom för 5 lopp av Christer Svensson
Anette Kroon tar emot dipliom för 5 lopp av Christer Svensson
Yudith Hernandez tar emot dipliom för 5 lopp av Christer Svensson
Eva Porserud tar emot dipliom för 5 lopp av Christer Svensson
Anne Sundberg tar emot diplom för 5 lopp av Christer Svensson
Jenny Jansson tar emot diplom för 5 lopp av Christer Svensson