l samband med Helsingborg Mrathon erhöll Jörgen Holmqvist en utmärkelse för 50 lopp.som styrelsemedlemmen Mats Liljegren delade ut före start