2015-09-21
Artiklar

 

 

Jouko Mourujärvi erhöll en Glastrofé för 100 lopp, 2015-09-19

 

I sambanad med loppet Black River Run i Västerås erhöll vår medlem Jouko Mourujärvi en Glastrofé för 100 lopp som Mats Liljegren delade ut. På utmärkelsen som Jouko fick vid Stockholm Marathon var hans namn felstavat.

Bilder

Jouko Mourujärvi och Mats Liljegren
Jouko Mourujärvi med sin Glastrofé