Artiklar

Medlemsalternativ Ständig medlem försvinner 2016, 2015-11-30

 

Från och med 1 januari 2016 så finns inte medlemskategorin ständig medlem kvar

Medlemskategorin ständig medlem försvinner. Vid årsmötet 2015 antogs nya stadgar för Svenska Marathonsällskapet. De ändringar som gjordes innebar i de flesta fall bara smärre justeringar och en anpassning till rådande tid och teknik. Dock finns en förändring som påverkar de som är ständiga medlemmar.  

Från och med 1 januari 2016 så finns inte medlemskategorin ständig medlem kvar. Det innebär att de som nu är ständiga medlemmar och även i framtiden vill vara medlemmar i Sällskapet måste betala medlemsavgiften. 

Detta innebär vidare att vi nu i huvudsak bara har en medlemskategori och en avgift att hantera – huvudmedlemmar – som betalar 300 kr. Då ingår alltid tidningen Marathonlöparen. För er som är familjemedlemmar så inträffar ingen förändring. Det krävs dock att det finns en huvudmedlem som har samma postadress.  

Familjemedlemmen får ingen egen tidning utan får dela med huvudmedlemmen. Tidningen är en av Sällskapets viktigaste källor till spridning av information och därför är det viktigt att vi når alla medlemmar genom denna. Det kommer från och med 1 januari 2016 inte längre vara möjligt att vara medlem utan att få tidningen.  

Glöm inte att betala in medlemsavgiften senast 31 januari 2016 till Sällskapets
 plusgirokonto (8 26 07-3).  

Här är en lista på vilka olika medlemstyper som föreningen har fr o m 2016.

Typ

Text

ML

ML+RW

Medlem

Medlem

300 kr

660 kr

Familjemedlem

Familjemedlemskap, utan tidning, förutsätter en fulltbetalande medlem

125 kr

660 kr

Hedersmedlem

Medlem som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för Sällskapet, utses av styrelsen

 ----

660 kr

 

/styrelsen

2015-12-01