Artiklar

Vår förre ordförande Lennart Granberg avled 19 feb

 

 

 
 

Vår före ordförande Lennart Granberg (1942-2016) avled 19 februari. Lennart var ordförande i Svenska Marathonsällskapet mellan åren.1984 - 1994, innan dess var han informationssekreterare 1982-1883.

Lennrart utnämndes till hedersmedlem 1994, och tog emot Standar för 25 lopp 19884.
(mer text kommer)

 

Lennrt Granberg

 
 
2016-03-03