Artiklar

Vår förre ordförande Lennart Granberg avled 19 februari

 

 
 

Vår förre ordförande Lennart Granberg (1942 - 2016) avled 19 februari. Lennart var ordförande i Svenska Marathonsällskapet mellan åren.1986 - 1994, innan dess var han informationssekreterare 1982-1883. I sin civila gärning arbetade han inom polisen.

Lennart representerade Duvbo IF och tog emot Standar för 25 lopp 19884. och utnämndes till hedersmedlem 1994

Begravningen kommer att ske i Bromma kyrka 17 mars.
(mer text kommer)

 

 

Lennart Granberg

 
 
Bengt Lönnroths nekrolog i DN
 
2016-03-08