2016-06-10

Artiklar
   

Utdelning av utmärkelser före Stockholm Maranton, 2016-06-03
 

I samband med Stockholm Marathon delade vi ut några utmärkelser till medlemmarna. Utdelningen skedde i restaurang Jakthornet, i anslutning till Östermalms IP.
 

  Börje Pettersson, IFK Helsingborg standar
  Nicklas Dia, Rolls-Royce IF statyett
  Håkan Larsson, IFK Trelleborg standar
  Per Busk, Lillhärdals IF standar
  Sven Molin, Uppsala LK statyett
  Annika Rosengren, TSM Running standar
  Gert Gustavsson, Team Blekinge LF statyett
  Mats Bonnedal, Uppsala standar
  Jörgen Larsson, IFK Sala tallrik 150 lopp
  Per-Owe Hvitfeldt, IFK Mora tallrik 200 lopp
 

Bilder
foto Christer Svensson(CS), Jan Ternhag(JT), Mats Liljegren(ML), Tomas Svensson(TS)

Börje Pettersson, IFK Helsingborg, får ta emot ett Standar av Roger Andersson, foto JT

Börje Pettersson, IFK Helsingborg, med sitt Standar, foto JT

Niclas Dia, Rolls-Royce IF, Kristinehamn får ta emot en Statyett för 50 lopp av Christer Svensson, foto JT

Niclas Dia, Rolls-Royce IF, Kristinehamn , foto JT

Håkan Larsson, IFK Trelleborg, fick ta emot ett Standar för 25 lopp, foto CS

Mats Liljegren överlämnar ett Standar till Per Busk, Lillhärdals IF, foto ML
Sven Molin, Uppsala LK, med sin Statyett, foto ML
Annika Rosengren, TSM Running med sitt Standar, foto CS
Gert Gustavsson, Team Blekinge LF visar upp sin Statyett, foto CS
Gert Gustavsson och Annika Rosengren, foto CS
Mats Bonnedal, Uppsala, visar upp sitt Standar för 25 lopp, foto ML
Jörgen Larsson IFK Sala visar tallriken för 150 lopp, foto ML
Per-Owe Hvitfeldt, IFK Mora, tar emot en Tarrik för 200 utav Christer Svensson, foto TS