Artiklar

 

Svenska Marathonsällskapet har skaffat ett nytt tygmärke, 2016-10-02
bilder

Styrelsen har sett till att vi har skaffatt ett nytt tygmärke!

Alla som betalt medlemsavgift för 2016 kommer att få ett tygmärke med posten under november. 
• Alla NYA medlemmar 2017 får också ett tygmärke när dom betalt
medlemsavgiften.
• Alla andra som t.ex nöjer sig med att vara vän här på FaceBook kommer att kunna beställa tygmärken. Formerna för hur det ska gå till och priset är ännu inte faställt. Men snart så. 
-
Det blev ju en stor beställning för den lilla tillverkaren... Men dom jobbar på och är snart klara :-)

Svenska Marathonsällskapet är en kamratförening för alla som är intresserade av maraton och ultralöpning. Sällskapet grundades 1952 med syfte att främja svensk maratonlöpning och ge stöd till svenska maratonlöpare och med syfte att:
• Utgöra en kamratsammanslutning av långlöpare och intresserade i syfte att bredda intresset för idrotten i första hand och särskilt maratonlöpning och ultralöpning.
• Aktivt verka för att få fram svenska maratonlöpare och ultralöpare av internationell klass och att i detta avseende effektivt och helhjärtat samarbeta med andra idrottsliga sammanslutningar med liknande målsättning
• Genom olika utmärkelser stimulera medlemmarna att utveckla sig som maratonlöpare/ultralöpare. Bestämmelser för utdelning av dessa utmärkelser finns i särskild bilaga till dessa stadgar
• På lämpligt sätt sprida kännedom om träningsmetoder, maratonlöpningens utveckling i olika länder etc
• Genom olika åtgärder påverka uppläggningen och genomförandet av maratonlöpning
/styrelsen

 

Bilder
foto Thomas Svensson

Rykande färska tygmärken
Märket passar bra att sätta på ryggsäcken
Elle sin träningsjacka
kanske bättre att märket syns för alla löpare som springer bredvid
 
 
 
 
 
 
 

2016-10-03