Artiklar

Svenska Marathonsällskapets årsmöte i Västerås 2017, 2017-04-22
 

 

Bilder
foto Jan Ternhag

Ordförande Roger Andersson öppnar årsmötet
Monica Engkvist pratar med sin företrädare Mats Zetterlund som kontaktombudsansvarig
Mötesdeltarare
 
 
 

2017-04-23