Artiklar

Några bilder från vårt 68:e årsmöte i Västerås, 2017-04-22Några bilder från vårt 68:e årsmöte i Västerås, direkt efter Atea-marathon.  Det blev inga ommöbleringar i styrelsen utan. Styrelsen fick fortsatt förtroende. När mötet var klart i består styrelsen av:
Roger Andersson, Mats Liljegren, Jan Ternhag, Lars-Eric Andersson, Tomas Svensson, Christer Svensson, Monica Engkvist, Ola Bryngelsson med Susanne Green och Ferike Pasthy som suppleanter.

Se förteckningen över samtliga årsmöten

Bilder
foto Jan Ternhag

Roger Andersson tar till orda och öppnar årsmötet
Monica Engkvist pratar med sin företrädare som ambassadörsansvarig Mats Zetterström
Monica Engkvist presenterar Verksamhetsberättelsen 2016 inför årsmötet
Lyssnande årsmötesdeltagare
 

2017-04-25