2019-02-18

 Medlemstidningen Marathonlöparen                                     

   
 

Förteckning över samtliga nummer av Marathonlöparen

 

Redaktörer för Marathonlöparen

 

- nr - numer sedan första numret, i sekvens

 

- årg - årgång

 

- omslag - uppgift vem som syns på framsidan

 

- pdf - pdf-fil finns för detta numer, klicka   total finns nu 235av 243 nr inscannade (2019-02-18), 96%

 

- saknas - tidningen saknas i vårt arkiv, totalt 3 nr saknas, klicka

  - sidor - antal sidor som tidningen innehåller
 

- s/v - tidningen trycktes i svart/vitt, klicka

 

TK - tryckeriet TrycksaksKonsult, klicka

 

- bilaga RW - tidningen ingick som bilaga i tidningen Springtime som senare döptes om till RunnersWorld, klicka

 

- RW - RunnersWorld, klicka

  - x nummer som ännu ej är inscannade
 

  

 
år                  
               
 
   
   

nr

år

årg

mån

omslagsbild

saknas

sidor

bilaga RW

redaktör

tryck

tryckeri

pdf

x

1

1968

1

apr

 

 

8

 

Per-Inge Johansson

stencil

 

pdf

 

2

 

 

aug

 

 

5

 

Per-Inge Johansson

stencil

 

pdf

 

3

 

 

sep

 

 

7

 

Per-Inge Johansson

stencil

 

pdf

 

4

 

 

dec

 

 

10

 

Per-Inge Johansson

stencil

 

pdf

 

5

 1969

2

 jan

 

 

 20

 

Per-Inge Johansson

stencil

 

pdf 

 

6

 

 

mar

 

 

 22

 

Per-Inge Johansson

stencil

 

pdf

 

7

 

 

apr

 

 

12

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

8

 

 

maj

 

 

12

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

9

 

 

aug

 

 

7

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

10

 

 

dec

 

 

14

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

11

 1970

3

jan

 

 

10

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

12

 

 

feb

 

 

10

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

13

 

 

apr

 

dubbelnr

11

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

14

 

 

apr

 

dubbelnr

11

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

15

 

 

aug

 

 

8

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

16

 

 

dec

 

 

13

 

Olle Wallin

stencil

 

pdf

 

17

1971

4

apr

 

 

13

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

18

 

 

sep

 

 

6

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

19

1972

6

jan

Gustav Kinn SM 1923

 

20

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

20

 

 

mar

SM marathon 1917

 

13

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

21

 

 

jun

Vintermar.Täby 68

 

10

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

22

 

 

okt

 

 

15

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

23

1973

6

jan

Tedde Jenssen

 

14

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

24

 

 

mar

Erik Östbye

 

10

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

25

 

 

jun

 

 

19

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

26

 

 

sep

Hans Jonsson

 

13

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

27

 

 

dec

 

 

16

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

28

1974

7

feb

Konrad Hernelind

 

17

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

29

 

 

apr

 

 

18

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

30

 

 

jun

 

 

20

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf 

 

31

 

 

okt

Fritz Schreiber

 

22

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

32

1975

8

Feb

Siv Jansson

 

22

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

33

 

 

Apr

 

 

24

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

34

 

 

Jul

Tony  Bristow

 

18

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

35

 

 

nov

 Lage Carlsson

 

20

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

36

1976

9

jan

 

 

28

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

37

 

 

apr

 

 

36

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

38

 

 

aug

Göran Bengtsson

 

24

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

39

 

 

nov

Einar Nordin

 

20

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

40

1977

 

feb 

 

 

28

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

41

 

10

mar

Jubileum 25 år

 

16

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

42

 

 

jul

Lars Engqvist

 

38

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

43

 

 

okt

 

 

28

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

44

1978

11

feb 

 

 

36

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

45

 

 

maj

 

 

40

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

46

 

 

okt

Göran Bengtsson

 

38

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

47

 

 

dec

tekning-tomte

 

32

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

48

1979

12

apr

Bosse Engwall

 

32

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

49

 

 

jul

Stockholm

 

20

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

50

 

 

okt

Sigfrid Eriksson

 

36

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

51

1980

13

jan

Tommy Persson

 

32

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

52

 

 

maj

Bertil Järlåker

 

26

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

53

 

 

jul

OS Moskva

 

18

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

54

 

 

okt

Christina Johansson

 

15

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

55

1981

14

jan

Erik Östbye

 

32

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

56

 

 

maj

 

 

16

 

Tony Bristow

stencil

 

 pdf

 

57

 

 

aug

 

 

28

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf 

 

58

 

 

nov

 

 

32

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

59

1982

15

feb 

 

 

32

 

Tony Bristow

stencil

 

 pdf

 

60

 

 

jun

 

 

28

 

Tony Bristow

stencil

 

 pdf

 

61

 

 

okt

 

 

32

 

Tony Bristow

stencil

 

 pdf

 

62

 

 

dec

 

 

32

 

Tony Bristow

stencil

 

 pdf

 

63

1983

16

feb 

 

 

24

 

Tony Bristow

stencil

 

 pdf

 

64

 

 

jun

 

 

26

 

Tony Bristow

stencil

 

pdf

 

65

 

 

okt

 

 

28

 

Tony Bristow

stencil

 

 pdf

 

66

 

 

dec

 

 

42

 

Tony Bristow

stencil

 

 pdf

 

67

1984

17

feb 

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

68

 

 

apr

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

69

 

 

jun

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

70

 

 

aug

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

71

 

 

okt

Tony  Bristow

 

16

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

72

 

 

dec

Tony  Bristow

 

16

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

73

1985

18

feb 

Tony  Bristow

 

24

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

74

 

 

apr

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

75

 

 

jun

Tony  Bristow

 

8

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

76

 

 

aug

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

77

 

 

okt

Tony  Bristow

 

20

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

78

 

 

dec

Tony  Bristow

 

16

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

79

1986

19

feb 

Tony  Bristow

 

16

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

80

 

 

mar

Tony  Bristow

 

16

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

81

 

 

apr

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

82

 

 

jun

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

83

 

 

aug

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

84

 

 

okt

Tony  Bristow

 

16

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

85

 

 

dec

Tony  Bristow

 

12

bilaga RW

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

86

1987

20

jan

Tania Löjtinen

 

12

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

87

 

 

mar

Sigfrid Eriksson

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

88

 

 

apr

Roland Larsson

 

12

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

89

 

 

jun

Arne Wanderby

 

8

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

90

 

 

aug

Göran Högberg

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

91

 

 

okt

Konrad Hernelid

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

92

 

 

dec

Göte Ivarsson

 

12

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

93

1988

21

feb 

Kjell-Erik Ståhl

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

94

 

 

apr

Tommie Nordh

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

95

 

 

jun

Sören Hellemark

 

20

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

96

 

 

aug

Bertil Järlåker

 

20

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

97

 

 

okt

Gösta Andersson

 

 20

 

Tony Bristow

s/v

TK

 pdf

 

98

 

 

dec

Åsa Schuman

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

99

1989

22

feb 

Åke Söderlind

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

100

 

 

apr

Erik Östbye

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

101

 

 

jun

Evy Palm

 

20

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

102

 

 

aug

start Färöarna

 

20

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

103

 

 

okt

Anna-Karin Mellgren

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

104

 

 

dec

Colin McIntgyre

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

105

1990

23

feb

Eva Wirström

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

106

 

 

apr

Lars Berggren

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

107

 

 

jun

Åke Eriksson

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

108

 

 

aug

Midde Hamrin

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

109

 

 

okt

Ander Wedin

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

110

 

 

dec

Johan Engholm

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

111

1991

24

feb

Bengt Göransson

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

112

 

 

apr

Ylva Ragne

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

113

 

 

jun

Åke Eriksson

 

20

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

114

 

 

aug

Erik Holm

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

115

 

 

okt

Peter Klements

 

20

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

116

 

 

dec

Bengt Olofsson

 

 20

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

117

1992

25

feb

Tony  Bristow

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

118

 

 

apr

Jubileum 40 år

 

36

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

119

 

 

jun

Rodrigo Camacho

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

120

 

 

aug

Peter Klements

 

 

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf 

 

121

 

 

okt

Gudrun Kvick

 

16

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

122

 

 

dec

Carl-J Olsgård

 

24

 

Tony Bristow

s/v

TK

pdf

 

123

1993

26

feb

Marakech

 

20

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

124

 

 

apr

Janne Lindblom

 

20

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

125

 

 

jun

Göran Gustavsson Göran Dahlgren

 

16

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

126

 

 

sep

Cecilia Petersson Prag

 

16

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

127

 

 

nov

Strömmingsmaran

 

12

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

128

 

 

dec

Magnus Berg

fel står 127

16

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

129

1994

27

mar

Athen

 

16

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

130

 

 

apr

Trollhättan

 

24

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

 

 

131

 

 

jun

Skara

 

16

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

132

 

 

sep

Sture Gustafsson

 

20

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

133

 

 

nov

Anders Knutsson

 

28

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

134

 

 

dec

Anders Edgren

 

24

 

Michael & Maria Notrica

s/v

TK

pdf

 

135

1995

28

mar

Odd Tveit

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

136

 

 

maj

Gösta Leandersson

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

137

 

 

jul

Ingmari Nilsson

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

138

 

 

okt

Owe Olsson

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

139

 

 

nov

Strömmingsmaran

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

140

 

 

dec

Richard Kingstad

 

20

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

141

1996

29

mar

Bengt Renvall

felnumrering står 139

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

142

 

 

maj

Erik Östbye

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

143

 

 

jul

Anders Szalkai

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

144

 

 

aug

Åke Lutner

 

20

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

145

 

 

okt

Kjell Linder

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

146

 

 

dec

Nick Nicastro

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

147

1997

30

feb

Rebecka Gräsman

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

148

 

 

apr

Rosa Pantern Anette H

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

149

 

 

jul

Sth Marathon

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

150

 

 

sep

Stig Hellström

 

 

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

151

 

 

okt

Susanne Johansson

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

152

 

 

dec

Tomas Robarth

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

153

1998

31

feb

Spartholn1997

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

154

 

 

maj

Janne Lindblom Kent Clefberg

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

155

 

 

jul

Jennie Åkerberg Anders Szalkai

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

156

 

 

sep

Eric Gerdin

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

157

 

 

nov

Olli Svenn Annelie S

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

158

 

 

dec

Bengt-Åke Svensson

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

159

1999

32

feb

Peter Fredriksson

 

16

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

160

 

 

apr

Tony  Bristow, årsmöte

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

161

 

 

jul

Jan&Barbro Paraniak

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

162

 

 

sep

Jubileumsloppet

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

163

 

 

nov

Birger Ström

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

164

 

 

dec

Umemaran

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

165

2000

33

mar

Jonas Hagelin

 

26

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

166

 

 

maj

Stefan Hall

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

167

 

 

jul

Ewy Palm PA Allensten Kjell-E Ståh

 

 16

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

168

 

 

sep

Mats Ekman Olof Thunegård

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

169

 

 

nov

Leif Hansson

 

 20

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

170

 

 

dec

Vintermaran

 

 20

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

171

2001

34

mar

Teckning B Jansson

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

172

 

 

maj

Mats Zetterlund

 

 28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

173

 

 

aug

Anders Szalkai

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

174

 

 

okt

VSM Tibro

 

20

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

175

 

 

dec

Clas Björling

dubbelnr

36

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

176

 

 

dec

Clas Björling

dubbelnr

36

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

177

2002

35

feb

Jubileum 50 år

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

178

 

 

maj

Annelie Buller Kajsa Friström

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

179

 

 

jul

Henrik Östling

 

20

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

180

 

 

sep

Strömmingsmaran

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

181

 

 

dec

Kristoffer Österlund

dubbelnr

44

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

182

 

 

dec

Kristoffer Österlund

dubbelnr

44

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

183

2003

36

feb

Lennart Skansgård

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

184

 

 

 

 

överhoppad

 

 

 

 

 

 

185

 

 

apr

Vällingby marathon

 

 36

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

186

 

 

aug

SthMarathon 25 år

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

187

 

 

okt

Karin Sjödin

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

188

 

 

dec

Vintermaran

 

32

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

189

2004

37

feb

Frans Brodin Göte Ivarsson

 

28

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

190

 

 

maj

Vällingby marathon

 

36

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

191

 

 

aug

Susanne  Johansson

 

36

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

192

 

 

okt

Reima Hartikainen Roger Helmersson

 

24

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

193

 

 

dec

David Högberg Patrik Karlsson

 

40

 

Jan Lind 

s/v

TK

pdf

 

194

2005

38

mar

Kent Claesson

 

16

färgtryck

Jan Lind 

färg

RW

pdf

 

195

 

 

maj

Måns Höjom

 

16

 

Jan Lind 

färg

RW

pdf

 

196

 

 

aug

Martina Salomonsson

 

16

 

Jan Lind 

färg

RW

pdf

 

197