Om Svenska Marathonsällskapet                        2018-09-05
           
    Ambassadörer Se en lista på alla våra ambassadörer
    Bli medlem Ansökan om medlemskap
    Födelsedagsjoggen Årlig tillfälle att jogga för att fira vår födelsedag 19 mars
    Förtroendevalda 1952 - 2018 Se en lista på förtroendevalda sedan 1952
    Gamla bilder från flydda dar Se bilder från flydda dar
    Hedersmedlemmar Se en lista på alla våra hedersmedlemmar
    Höstjoggen 2017 15-16 oktober 2017
    Informationsblad om SvM Skriv ut en pdf-fil med information om Marahtonällskapet
    Marathonsällskapet 50 år Läs Åke Lutners historik över vårt 50-års jubileum
    Medaljer 3 st nya utmärkelser.Medalj Brons, Silver Guld
    Medlemsavgiften 2018 Nu är det dags att betala medlemsavgiften 2018
    Medlemserbjudanden Erbjudanden till medlemmar
    Medlemstyper Se vilka typer av medlemsskap som finns
    Om hemsidan Läs mer om hemsidan
    Ordföranden sen 1952 Förteckning över föreningens alla ordföranden sen 1952
    Organisationsnummer Se vårt organisationsnummer
    Postadress Se adressen till vår postbox
    Platsen där allt började Konditori Ritorno Odengatan 80 där SMS grundades
    Plusgironummer Föreningen plusgironummer
    Riktlinjer Valberedningen Riktlinjer Valberedningen antagna vid årsmötet 2015
    Rättigheter  
    Stadgar Svenska Maratonsällskapets stadgar, antagna 21 mars 2015
    Styrelse Styrelsen och övriga förtroendevalda
    Syfte Syftet med Svenska Marathonsällskapet
    Vintermarathon Arrangeras årligen på uppdrag av Marathonsällskapet
    Vintermarathon Jan Lind Vem var Jan Lind ?
    Vintermarathon, platser Platser där Vintermarathon arrangerats
    Webshop Beställ Marathonsällskapets tröjor, t-shirts och linnen via vår Web-shop
    Årsmöte 2018 21 april, Västerås
    Årsmöten från 1952 Se en lista på vilka platser där årsmöten hållits