Om Svenska Marathonsällskapet
   
 

Medlemstyper 

Här är en lista på vilka olika medlemstyper som föreningen har.

 

 

Typ

Text

Medlem

Medlem

Familjemedlem

Familjemedlemskap, utan tidning, förutsätter en fulltbetalande medlem

Hedersmedlem

Medlem som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för Sällskapet, utses av styrelsen