Om Svenska Marathonsällskapet 
   
  Organisationsnummer    
  Svenska Marathonsällskapet har organisationsnummer 802472-7466