Om Svenska Marathonsällskapet
       
  Plusgironummer
  
 
  Vårt plusgironummer är    8 26 07-3.  
  För betalningar från utlandet: IBAN är 9500 0099 6026 0082 6073