Om Svenska Marathonsällskapet  
     
  Rättigheter

 

   
 
  Svenska Marathonsällskapets tidning, Marathonlöparen, är en medlemstidning. Sällskapet tar tacksamt emot artiklar och bilder till Marathonlöparen och föreningens hemsida. Sällskapet är en ideell förening och något arvode utbetalas inte.

För att kunna publicera artiklar och bilder måste artikelförfattaren och/eller fotografen ha lämnat sitt tillstånd till publicering. Om det är någon annan än den som skrivit eller fotograferat som skickar in material måste ett godkännande för publicering finnas. Be gärna om ett skriftlig godkännande i sådana fall

Styreslen
december 2017

2017-12-05