Om Svenska Marathonsällskapet

Styrelsen 2018 - 2019

 
 

Svenska Marathonsällskapets styrelse 2018/2019, Fr v Ferike Pasthy, Mats Liljegren, Lars-Eric Andersson, Tomas Svensson, Roger Andersson, Jan Ternhag, Monica Engkvist Karin Norden och Ola Bryngelsson. Saknas Christer Svensson (protokollet ännu ej justerat. Bilden från årsmötet i Västerås 2018-04-21

 

Uppdrag funktion namn  
Styrelse

 ordinarie

Roger Andersson ordförande
    Mats Liljegren vice ordf, sekreterare
    Karin Norden  
    Lars-Eric Andersson kassör
    Jan Ternhag medlemssekreterare
    Christer  Svensson redaktör
    Monica Engkvist ambassadörer
    Ola Bryngelsson Partner och leverantörsansvarig.
    Ferike Pasthy utmärkelser
  suppleant  Susanne Gren  
    Annika Rosengren  
    Tomas Svensson  
       
Ambassadörer   Anders Forselius  
    Berit Hugosson  
    Jan Paraniak  
    Jens Andersson  
    Leif Stening  
    Michael Lindqvist  
    Mats Hammerin  
    Mats Zetterlund  
    Reima Hartikainen  
    Ulf Carlson  
    Lasse Jutemar  
       
Marathonlöparen Christer Svensson  
     
Utmärkelser Ferike Pasthy  
       
Webb-master   Jan Ternhag  
       
Utskick   Annelie Buller-Granlund  
       
Ambassadörer   Monica Engkvist  
       
Revisorer   Robert Alnebring  
    Kjell Kvarfort  
  suppleant  Hans Ursfält  
       
Valberedning sammankallande Tommy Lacandler
    Robert Oldén  
    Peter Svensson  
       
Mobilnr   076-920 33 29  

2018-05-09