Om Svenska Marathonsällskapet

Styrelsen och övriga förtroendevalda 2017 - 2018     

  
 
  Styrelsen vid sista styrelsemötet 4 dec 2017. En buff skickades före jul ut till alla medlemmar som styrelsen här visar att den kan bäras på många olika sätt.
Sittande fr v Ferike Pasthy och Tomas Svensson. Stående fr v Ola Bryngelsson, Roger Andersson, Jan Ternhag, Monica Engkvist, Lars-Eric Andersson och Mats Liljegren
       
Uppdrag funktion namn  
Styrelse

 ordinarie

Roger Andersson ordförande
    Mats Liljegren vice ordf, sekreterare
    Tomas Svensson sociala medier
    Lars-Eric Andersson kassör
    Jan Ternhag medlemssekreterare
    Christer  Svensson redaktör
    Monica Engkvist ambassadörer
    Ola Bryngelsson Partner och leverantörsansvarig.
  suppleant  Susanne Gren  
    Ferike Pasthy utmärkelsesamordnare
       
Ambassadörer   Anders Forselius  
    Berit Hugosson  
    Jan Paraniak  
    Jens Andersson  
    Leif Stening  
    Michael Lindqvist  
    Mats Hammerin  
    Mats Zetterlund  
    Reima Hartikainen  
    Ulf Carlson  
       
Marathonlöparen Christer Svensson  
     
Utmärkelser Ferike Pasthy  
       
Webb-master   Jan Ternhag  
       
Utskick   Annelie Buller-Granlund  
       
Ambassadörer   Monica Engkvist  
       
Revisorer   Robert Alnebring  
    Bertil  Jansson  
  suppleant  Hans Ursfält  
       
Valberedning sammankallande Peter Svensson
    Robert Oldén  
    Tommy Lacandler  
       
Mobilnr   076-920 33 29  

 


2018-04-05