Om Svenska Marathonsällskapet
  Syfte

 

 

Svenska Marathonsällskapet är en kamratförening för alla som är intresserade av maraton och ultralöpning. Sällskapet grundades 1952 med syfte att främja svensk maratonlöpning och ge stöd till svenska maratonlöpare och med syfte att:

·   utgöra en kamratsammanslutning av långlöpare och intresserade i syfte att bredda intresset för idrotten i första hand och särskilt maratonlöpning och ultralöpning.

·   aktivt verka för att få fram svenska maratonlöpare och ultralöpare av internationell klass och att i detta avseende effektivt och helhjärtat samarbeta med andra idrottsliga sammanslutningar med liknande målsättning

·   genom olika utmärkelser stimulera medlemmarna att utveckla sig som maratonlöpare/ultralöpare. Bestämmelser för utdelning av dessa utmärkelser finns i särskild bilaga till dessa stadgar

·   på lämpligt sätt sprida kännedom om träningsmetoder, maratonlöpningens utveckling i olika länder etc

·   genom olika åtgärder påverka uppläggningen och genomförandet av maratonlöpning