Utmärkelser
   
  Förteckning över utmärkelser 

 

 
Utmärkelse   Bestämmelser

Prestationsnål

-

tilldelas män och kvinnor som löpt marathon på tiden 3.30 resp. 3.55  eller bättre

Märke i brons

-

tilldelas män och kvinnor som löpt marathon på tiden 3.00 resp 3.30 eller bättre

Märke i silver

-

tilldelas män och kvinnor som löpt marathon på tiden 2.40 resp 3.10 eller bättre

Märke i guld

-

tilldelas män och kvinnor som löpt marathon på tiden 2.20 resp. 2.45 eller bättre

Diplom  5 lopp

-

tilldelas medlem som genomfört 5 sanktionerade maratonlopp.

Medalj brons 10 lopp

 

tilldelas medlem som genomfört 10 sanktionerade maratonlopp.

Medalj silver 15 lopp

 

tilldelas medlem som genomfört  15 sanktionerade maratonlopp.

Medalj guld  20 lopp

 

tilldelas medlem som genomfört  20 sanktionerade maratonlopp.

Standar  25 lopp

-

tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år  och genomfört 25 sanktionerade maratonlopp

Statyett  50 lopp

-

tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år  och genomfört 50 sanktionerade maratonlopp

Glastrofé 100 lopp

-

tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år  och genomfört 100 sanktionerade maratonlopp

Tallrik för 150 lopp

-

tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år  och genomfört 150 sanktionerade maratonlopp

Tallrik för 200 lopp

-

tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år  och genomfört 200 sanktionerade maratonlopp

Tallrik för 300 lopp

-

tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år  och genomfört 300 sanktionerade maratonlopp

Vikingatrofé

-

tilldelas löpare som under 2000-talet har fullföljt tjugo maratonlopp på olika platser och med olika arrangörer

Svettdroppen

-

tilldelas löpare som har sprungit ett maratonlopp i 25 olika europeiska länder.

Förtjänstdiplom

-

tilldelas organisation eller enskilda personer för mångårigt gagnerikt arbete för maratonlöpningens utveckling

Förtjänststandar

-

tilldelas person som nedlagt mångårigt, förtjänstfullt arbete inom svensk maratonlöpning eller verkat för dess utveckling

2017-05-22