Anmälan till Årets Löparbild

Skicka in din bästa löparbild på temat ”Löparglädje är vår ledstjärna” och var med i Svenska Marathonsällskapets tävling Årets Löparbild. Välkommen att skicka ditt tävlingsbidrag till aretsloparbild@marathonsallskapet.se.

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Svenska Marathonsällskapet.

Det är viktigt att du tar del av reglerna. I och med att du skickar in en bild till tävlingen intygar du följande:

1. Jag har tagit bilden själv, jag äger alltså rättigheterna till den.

2. Jag har fått godkänt från alla personer som kan kännas igen på bilden att den skickas in som tävlingsbidrag till Årets Löparbild. Jag har också förvissat mig om att dessa personer är medvetna om att bilden sedan kan komma att publiceras i Svenska Marathonsällskapets olika kommunikationskanaler.

3. Jag medger att Svenska Marathonsällskapet fritt och utan kostnad får publicera bilden i den tryckta tidningen Marathonlöparen, på hemsidan marathonsallskapet.se, i utskick till medlemmar, i annonser och i samband med kampanjer och event, på Facebookgruppen Svenska Marathonsällskapet Officiella och andra sociala medier-kanaler som drivs av Svenska Marathonsällskapet.


REGLER

  • Du måste ha tagit bilden själv, alltså äga rättigheterna till den.
  • Bilden ska vara digital stillbild i färg eller svartvitt tillräckligt högupplöst för att kunna publiceras i såväl tryckt skrift som på digitala plattformar.
  • Du måste också ha ett godkännande från alla personer som kan kännas igen på bilden.
  • Personerna på bilden måste också godkänna att bilden får användas som tävlingsbidrag till Årets Löparbild och vara medvetna om att bilden sedan kan komma att publiceras i Svenska Marathonsällskapets olika kommunikationskanaler.
  • Bild som skickas in ska vara nytagen, inte äldre än ett år.
  • Det finns ingen begränsning i antalet bidrag per deltagare.
  • Inskickade bilder får inte ha utsatts för omfattande bearbetning eller manipulation så att föremål har lagts till eller tagit bort.
  • Den som skickar in ett tävlingsbidrag ger samtycke till Svenska Marathonsällskapet att beskära bilden i samband med eventuell publicering.
     

I och med att en bild skickas in medger fotografen att Svenska Marathonsällskapet fritt och utan kostnad får publicera bilden i den tryckta tidningen Marathonlöparen, på marathonsallskapet.se, i utskick till medlemmar, i annonser och i samband med kampanjer och event, på Facebookgruppen Svenska Marathonsällskapet Officiella och andra sociala medier-kanaler som drivs av Svenska Marathonsällskapet. Fotografens namn kommer att anges vid eventuell publicering.

Svenska Marathonsällskapet behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Ditt tävlingsbidrag ska vara insänt senast den 31 augusti 2024.


PRISER

Tre vinnare får presentkort på på löparprodukter på Runner’s Store:

Första pris 1 000 kr.
Andra pris 500 kr.
Tredje pris: 250 kr.