Utmärkelser

Som medlem i Svenska Marathonsällskapet kan du ansöka om utmärkelse för antal sprungna maraton/ultralopp. Utmärkelserna är en bra sporre att träna och att springa många maratonlopp. Att springa lopp gynnar idrottsföreningar och andra arrangörer och följer Sällskapets ledstjärna – löparglädje.

På lopp träffar man många andra medlemmar i Sällskapet vilket skapar gemenskap. Bakom varje utmärkelse ligger mycket träning och är en stor prestation.

Man kan ansöka om utmärkelser efter att ha sprungit från 5 ända upp till 300 lopp.
Dessutom finns utmärkelser för att ha sprungit 20 lopp på olika platser i Sverige eller 25 lopp i olika europeiska länder. Det finns också märken för att man sprungit lopp på viss tid.

För samtliga utmärkelser – utom utmärkelsen för 5 lopp – gäller att man ska ha varit medlem i Sällskapet i 2 år.

I enlighet med beslut på styrelsemöte den 8 juni 2020 gäller nedanstående kriterier för lopp som åberopas vid ansökan om utmärkelse för sällskapets medlemmar:

  • Det ska vara ett arrangerat lopp och inte ett träningspass
  • Loppet ska vara öppet för alla, vem som helst ska kunna anmäla sig
  • Loppet ska ha offentlig information på en hemsida eller FB med tydlig
    information om allt som rör loppet
  • Loppet skall vara 42 195 m eller längre
  • Loppets form eller underlag spelar det ingen roll. Det är distansen som räknas
  • Det ska finnas en deltagarförteckning och en resultatlista
  • Det är arrangörens maxtid som gäller
  • Den sökandes namn som skall vara med i resultatlistan
 

Dessutom godkänns genomförda lopp inom ramen för Sällskapets arrangemang Födelsedagsjoggen och Höstjoggen även om de har sprungits enskilt.

Virtuella lopp som genomfördes under pandemiperioden 2020-04-01 – 2021-06-30 och uppfyllde ovanstående kriterier får tillgodoräknas för utmärkelser enligt styrelsebeslut. Även virtuellt deltagande Göteborgsvarvet Marathon i september 2021 kan tillgodoräknas på grund av speciella omständigheter.

 
 

Bestämmelser för Svenska Marathonsällskapets prestations- och förtjänstutmärkelser antagna 2000-04-30.
Till dessa bestämmelser har lagts utmärkelser för 35 lopp med beslut 2020-11-30 och utmärkelse för 75 lopp med beslut 2021-01-18.
Ytterligare utmärkelser har lagts till med beslut 2020-11-30. Det är flera prestationsutmärkelser med nya tidsgränser.

Svenska Marathonsällskapet utdelar utmärkelser dels för förtjänstfulla insatser inom maratonlöpning i allmänhet, dels för idrottsliga prestationer. Tiderna gäller för seniorer. Andra enklare om du är veteran.

För idrottsliga prestationer
1.01 –  Svenska Marathonsällskapets prestationsnål  tilldelas män och kvinnor som löpt maratonsträckan (42 195 meter) på tiden 3.30 resp. 3.55 eller bättre vid sanktionerad allmän tävling. Prestationsnålen översänds efter särskild anmälan till löpare, som inbetalt fastställd årsavgift till sällskapet.

1.02 – Svenska Marathonsällskapets prestationsutmärkelse i brons tilldelas män och kvinnor som löpt maratonsträckan (42 195 meter på tiden) 3.00 resp. 3.20 eller bättre vid allmän tävling. Prestationsutmärkelsen översänds efter särskild anmälan till löpare, som inbetalt fastställd årsavgift till sällskapet.

1.03 – Svenska Marathonsällskapets prestationsutmärkelse i silver tilldelas män och kvinnor som löpt maratonsträckan (42 195 meter på tiden) 2.50 resp. 3.10 eller bättre vid allmän tävling. Prestationsutmärkelsen översänds efter särskild anmälan till löpare, som inbetalt fastställd årsavgift till sällskapet.

1.04 – Svenska Marathonsällskapets prestationsutmärkelse i guld tilldelas män och kvinnor som löpt maratonsträckan (42 195 meter på tiden) 2.40 resp. 2.55 eller bättre vid allmän tävling. Prestationsutmärkelsen översänds efter särskild anmälan till löpare, som inbetalt fastställd årsavgift till sällskapet.

1.05 – Svenska Marathonsällskapets diplom tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 5 sanktionerade maratonlopp. Diplomet dateras den dag som det femte loppet genomförts.

1.06 – Svenska Marathonsällskapets medalj i brons tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 10 sanktionerade maratonlopp. Medaljen tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.07 – Svenska Marathonsällskapets medalj i silver tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 15 sanktionerade maratonlopp. Medaljen tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.08 – Svenska Marathonsällskapets medalj i guld tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 20 sanktionerade maratonlopp. Medaljen tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.09 – Svenska Marathonsällskapets standar tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 25 sanktionerade maratonlopp. Standaret tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.10 – Svenska Marathonsällskapets plakett i silver tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 35 sanktionerade maratonlopp.  Plaketten tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.11 – Svenska Marathonsällskapets statyett tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 50 sanktionerade maratonlopp.  Statyetten tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.12 – Svenska Marathonsällskapets plakett i guld tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 75 sanktionerade maratonlopp.  Plaketten tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.
1.13 – Svenska Marathonsällskapets glastrofé tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 100 sanktionerade maratonlopp.  Glastrofén tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.14 – Svenska Marathonsällskapets tallrik för 150 lopp tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 150 sanktionerade maratonlopp. Tallrik tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.15 – Svenska Marathonsällskapets tallrik för 200 lopp tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 200 sanktionerade maratonlopp.  Tallrik tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.16 – Svenska Marathonsällskapets tallrik för 250 lopp tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 250 sanktionerade maratonlopp.  Tallrik tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.17 – Svenska Marathonsällskapets tallrik för 300 lopp tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 300 sanktionerade maratonlopp.  Tallrik tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

1.18 – Bestämmelser för Vikingatrofén. Vikingen tilldelas medlem i Svenska Marathonsällskapet som i Sverige under 2000-talet har fullföljt tjugo maratonlopp i olika städer/orter och med olika arrangörer.
Endast resultat uppnådda i sanktionerade tävlingar över 42,195 km får medräknas.

1.19 – Bestämmelser för Svettdroppen. Tilldelas medlem i sällskapet som har sprungit ett maratonlopp i 25 olika europeiska länder. Sammanställningen kan räknas retroaktivt men man måste ha varit medlem i Sällskapet i minst två år för att kunna få utmärkelsen. Med europeiska länder avses de länderna enligt regeringskansliets lista som står under Europa, inklusive Sverige.

För förtjänster
2.01 – Svenska Marathonsällskapets förtjänstdiplom tilldelas organisation eller enskilda personer för mångårigt gagnerikt arbete för maratonlöpningens utveckling men också med särskild text till organisationer i samband med vissa jubileer. Förtjänstdiplomet utdelas av sällskapets styrelse.

2.02 – Svenska Marathonsällskapets förtjänststandar tilldelas person som nedlagt mångårigt, förtjänstfullt arbete inom svensk maratonlöpning eller på annat sätt verkat för dess utveckling. Vidare i enstaka fall till enskild person, förening eller samhälle i samband med speciella arrangemang som utlandsresor och dylikt. Förtjänststandar utdelas av sällskapets styrelse.

Förslag till utdelning av ovannämnda utmärkelser för förtjänster kan avgivas av enskild medlem inom styrelsen.
Förtjänstutmärkelse bör som regel inte tilldelas någon enskild person som inte verkat inom maratonlöpning i minst 5 år.
Förtjänststandar bör tilldelas enskild person först sedan vederbörande erhållit förtjänstdiplom.
Förtjänstutmärkelser skall som regel överlämnas i samband med Svenska Marathonsällskapets årsmöte

5 LOPP
Gratis
Tilldelas medlem som genomfört 5 sanktionerade maratonlopp

10 LOPP
Medalj brons
Gratis för medlemmar som inte sedan tidigare erhållit minst standar för 25 lopp.
Annars 200 kr.
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och som genomfört 10 sanktionerade maratonlopp.

15 LOPP
Medalj silver
Gratis för medlemmar som inte sedan tidigare erhållit minst standar för 25 lopp.
Annars 200 kr.
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och som genomfört 15 sanktionerade maratonlopp. 

20 LOPP
Medalj guld
Gratis för medlemmar som inte sedan tidigare erhållit minst standar för 25 lopp.
Annars 200 kr.
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och genomfört 20 sanktionerade maratonlopp.

25 LOPP
Standar
Gratis
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och som genomfört 25 sanktionerade maratonlopp.

35 LOPP

Plakett silver
210 kr
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och genomfört 35 sanktionerade maratonlopp.

50 LOPP
Statyett
520 kr
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och genomfört 50 sanktionerade maratonlopp.

75 LOPP
Plakett guld
210 kr
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och genomfört 75 sanktionerade maratonlopp.

100 LOPP
Glastrofé
380 kr
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och genomfört 100 sanktionerade maratonlopp.

150, 200, 250, 300 LOPP
Tallrik
380 kr
Tilldelas löpare som varit medlem i minst 2 år och genomfört 150 / 200 / 250 / 300 sanktionerade maratonlopp.

20 LOPP I SVERIGE
Vikingatrofén
300 kr
Tilldelas löpare som under 2000-talet har fullföljt 20 maratonlopp i olika städer/orter i Sverige och med olika arrangörer.

ETT MARATONLOPP I 25 OLIKA EUROPEISKA LÄNDER
Svettdroppen
500 kr
Tilldelas löpare som har sprungit ett maratonlopp i 25 olika europeiska länder, enligt regeringskansliets lista som står under Europa, inklusive Sverige.

HERR 3:00
Prestationsutmärkelse
Gratis
Brons, herr
Herre som sprungit maraton under 3:10,. gravyrskylt i brons.

DAM 3:20
Prestationsutmärkelse
Gratis
Brons, dam
Dam som sprungit maraton under 3:20, gravyrskylt i brons.

HERR 2:50
Prestationsutmärkelse
Gratis
Silver, herr
Herre som sprungit maraton under 2:50, gravyrskylt i silver.

DAM 3:10
Prestationsutmärkelse
Gratis
Silver, dam
Dam som sprungit maraton under 3:10, gravyrskylt i silver.

HERR 2:40
Prestationsutmärkelse
Gratis
Guld, herr
Herre som sprungit maraton under 2:40, gravyrskylt i guld.

DAM 2:55
Prestationsutmärkelse
Gratis
Guld, dam
Dam som sprungit maraton under 2:55, gravyrskylt i guld.

HERR 3:30
Prestationsnål
Gratis
Herr
Herre som sprungit maraton under 3:30.

DAM 3:55
Prestationsnål
Gratis
Dam
Dam som sprungit under 3:55.

Visa med ett tygmärke hur många maratonlopp du har sprungit

När du köper en utmärkelse får du också ett tygmärke att bära din klubbdräkt eller ryggsäck utan kostnad.

Du kan också köpa flera tygmärken genom att maila utmärkelseansvarig på kontaktsidan. Ett tygmärke kostar 40 kr.

Här kan du se statistik över utmärkelser sedan starten.

Välkommen att skicka in en ansökan om utmärkelse genom att fylla i formuläret nedan

Förutom namn och adress behöver vi veta var du vill ha utmärkelsen utdelad.

Medlemskap i två år
Du måste ha varit medlem i Sällskapet i två år för att vara berättigad till utmärkelse. Detta gäller inte diplomet för 5 lopp, som delas ut även till nyblivna medlemmar. Om du är osäker på om du är berättigad till utmärkelse, så skicka ett mail till medlemssekreterare@marathonsallskapet.se.

Utdelning av utmärkelsen
Normalt delas utmärkelser ut vid Stockholm Marathon, Vintermarathon till Jan Linds minne och vid Sällskapets årsstämma. Du kan få den utdelad vid annat tillfälle också.
I rutan Önskemål om utdelning kan du ange var du vill ha den utdelad eller om du vill ha den skickad med posten.

Lista över lopp
När du har skickat formuläret ska du också skicka en lista över de lopp du åberopar. 
Den ska innehålla tävlingsplats och resultat för samtliga lopp.
Skicka listan i ett e-postmeddelande till utmarkelser@marathonsallskapet.se.

Om du ansöker om fler än en utmärkelse, ange dem i rutan Önskemål om utdelning.
Gravering på utmärkelse tar minst en månad att beställa.

Betalning
Betalning ska ske innan utmärkelsen delas ut.
För priser, se nedan vid varje utmärkelse som du väljer.

Vårt plusgiro är 8 26 07-3