Tidningen Marathonlöparen

Marathonlöparen är en tidning för löpare av löpare. Sällskapets medlemmar får tidningen i brevlådan fem gånger om året.

Vår medlemstidning handlar om löpning och människor, om medlemmarna i kamratföreningen. Här finns reportage om spännande lopp runt om i landet och intervjuer med intressanta löparprofiler, såväl veteraner som nybörjare. Marathonlöparen har kommit ut sedan 1968.

Redaktör och ansvarig utgivare är Mats Liljegren.

Marathonlöparen utkommer med 5 nummer under 2024.

ML nr 1 —  2024-04-19
ML nr 2 — 2024-06-20
ML nr 3 — 2024-08-26
ML nr 4 — 2024-10-21
ML nr 5 — 2024-12-18

Rättigheter vid publicering

Svenska Marathonsällskapets tidning, Marathonlöparen, är en medlemstidning. Sällskapet tar tacksamt emot artiklar och bilder till Marathonlöparen och föreningens hemsida. Sällskapet är en ideell förening och något arvode utbetalas inte varken för publicerade bilder eller text.

För att kunna publicera artiklar och bilder måste artikelförfattaren och/eller fotografen ha lämnat sitt tillstånd till publicering. Om det är någon annan än den som skrivit eller fotograferat som står bakom materialet så måste ett godkännande för publicering finnas. Be gärna om ett skriftlig godkännande i sådana fall.

Styrelsen

Saknar du din tidning eller har du ändrat adress?

Fyll i ditt namn, epost, fullständig adress och om du har ändrat adress eller vilket nummer av Marathonlöparen du saknar.

Marathonlöparen kom ut med sitt första nummer 1968. Tidningen har kommit ut med mellan 3 och 6 nummer per år sedan dess. Från början var tidningen en stencilerad tidning. Den första redaktören var Per-Inge Johansson.

ÅrRedaktörNr
1968Per-Inge Johansson6
1969-1970Olle Wallin10
1971-1992Tony Bristow106
1993-1994Michael o Maria Notrica12
1995-2006Jan Lind68
2007-2011Rebecka Gräsman26
2012Dennis Danneholt3
2013-2014Anette Grinde8
2015-2019Christer Svensson24
2019Mats Liljegren

Här kan du läsa gamla nummer av Marathonlöparen
Klicka på det nummer du vill läsa.
För nummer som kommit ut under de två senaste åren finns bara framsidan tillgänglig.

1968: Nummer 1, 2, 3, 4
1969: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1970: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1971: Nummer 1, 2
1972: Nummer 1, 2 , 3, 4
1973: Nummer 1, 2, 3, 4
1974: Nummer 1, 2, 3, 4
1975: Nummer 1, 2, 3, 4
1976: Nummer 1, 2, 3, 4
1977: Nummer 1, 2, 3, 4
1978: Nummer 1 , 2 , 3, 4
1979: Nummer 1, 2 , 3, 4
1980: Nummer 1, 2, 3, 4
1981: Nummer 1, 2, 3, 4
1982: Nummer 1, 2, 3, 4
1983: Nummer 1, 2, 3, 4
1984: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1985: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1986: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1987: Nummer 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7
1988: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1989: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1990: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6

1991: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1992: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1993: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1994: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1995: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1996: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1997: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1998: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
1999: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
2000: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
2001: Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6
2002: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2003: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2004: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2005: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2006: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2007: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2008: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2009: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2010: Nummer 1, 2, 3, 4
2011: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2012: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2013: Nummer 1, 2, 3, 4, 5

2014: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2015: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2016: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2017: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2018: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2019: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2020: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2021: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2022: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2023: Nummer 1, 2, 3, 4, 5
2024:
Nummer 1