Bilder från årsstämman 12 april 2023

Den 12 april höll Svenska Marathonsällskapet sin 74:e årsstämma, denna gång på Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67 i Stockholm.