Kallelse till Svenska Marathonsällskapets årsstämma

Medlemmarna i Svenska Marathonsällskapet kallas till årsstämma 2024 onsdagen den 17
april kl. 18.00 i Stockholm. Årsstämman kommer att hållas på Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67.

Efter årsstämman gör vi en kort paus då Sällskapet bjuder på en lättare förtäring. Därefter får vi lyssna på Torbjörn ”Tobbe” Gyllebring som pratar om sin löpning.

Vi hoppas att alla som har möjlighet kommer på stämman.

Anmälan
Om du vill närvara anmäler du dig till ordförande Karin Norden på karinnorden8@gmail.com senast tisdagen den 9 april.
Alla medlemmar kommer som vanligt att få alla handlingar via mail. Även i år kommer vi att be er medlemmar som inte kan närvara att rösta via e-post. Instruktioner kommer att skickas ut med årsstämmohandlingarna till alla medlemmar i god tid via e-post.

Motioner
Motioner till årsstämman ska, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman, det vill säga onsdagen den 20 mars. Motioner kan antingen skickas till ordföranden på karinnorden8@gmail.com eller som ett vanligt brev till vår postbox på adressen här nedanför.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsstämman, se valberedningens information i Marathonlöparen nr 5/2023. Tänk på att ni alltid är välkomna att kontakta valberedningen med synpunkter, berätta om ni är intresserade av, eller vet någon, som vill hjälpa till med styrelsearbetet i någon form.

Varmt välkomna!
Karin Norden
Svenska Marathonsällskapet
Box 2399
116 74  Stockholm