Studiebesök på Stockholms Stadion torsdag 13 oktober

Då har vi bokat in ett studiebesök för Sällskapets medlemmar på Stockholms Stadion som byggdes som huvudarena för 1912 års olympiska spel i Stockholm. Så arenan firar jämna år den med, men är lite äldre än Sällskapet.
Medlemsbrev med information om studiebesöket på Stockholms Stadion är nu utskickat. Information om tid, plats och anmälan finns där.

Välkomna!