Svenska Marathonsällskapets årsstämma 2024

Svenska Marathonsällskapets årsstämma hölls den 17 april på Lilla Rådmannen i Stockholm. Alla dokument godkändes och förtroendevalda utsågs i enlighet med valberedningens förslag.

Efter stämman avtackades Cecilia Petersson och Robert Alnebring av Sällskapets ordförande Karin Norden. Både Cecilia och Robert har varit med länge och gjort mycket för Sällskapet. Därefter bjöds det på kaffe, smörgås, frukt och kaka. Efter pausen var dags att få höra Torbjörn ”Tobbe” Gyllebring berätta om sin löpning. Ett fantastiskt föredrag som inspirerade många.

Styrelsen höll den 18 april ett konstituerande och konstituerade sig då enligt följande:

Ledamöter
Karin Norden (omval 1 år), ordförande och medlemssekreterare
Monica Engkvist (omval 2 år), vice ordförande och samordnare ambassadörer
Mats Liljegren (vald till 2025), redaktör och ansvarig utgivare för Marathonlöparen
Annika Ahlberg (vald till 2025), kassör
Katarina Dunder (omval 2 år), sekreterare
Mattias Ekman (vald till 2025), utmärkelseansvarig
Marita Modess (vald till 2025), skribent Marathonlöparen
Ola Bryngelson (omval 2 år), leverantörs- och sponsorkontakter
Peter Svensson (omval 2 år), hemsidan

Suppleanter
Micael Lindqvist (omval 1 år)
Josefine Bonde (omval 1 år)
Fredrik Wachsner (omval 1 år)
Christina Wainikka (nyval 1 år)

Revisorer
På årsstämman valdes Jarl Åkerlund (omval 1 år) och Annika Rosengren (nyval 1 år) till revisorer, och till revisorssuppleant Kjell Kvarfordt (omval 1 år).

Valberedning
På årsstämman omvaldes Tommy Lacandler (sammankallande), Robert Olden och Jan Ternhag till valberedning.