Handlingar inför årsstämman 17 april

Missa inte Svenska Marathonsällskapets årsstämma den 17 april. Här finns dagordning och övriga handlingar:

Dagordning årsstämma 2024
Verksamhetsberättelse 1 januari – 31 december 2023
Revisionsberättelse för 2023
Förslag till verksamhetsplan 2024
Förslag till budget 2024
Förslag till medlemsavgifter 2025
Valberedningens förslag 2024
Styrelsens svar på motion 2023

Medlemmar som inte kan komma till årsstämman i Stockholm har möjligheten att rösta via e-post.

Om du vill närvara, kom i håg att anmäla dig senast den 9 april till ordförande Karin Norden på karinnorden8@gmail.com.
Länk till kallelsen.

Redigerat 2024-04-02: Nyheten kompletterad med revisionsberättelse.